Fishing Tackle

Състезание Royal Carp

От 29.04.2022 до 01.05.2022 се проведе състезанието Royal Carp на яз.Калипетровото, където взе участие отбора на MG Special Carp Bulgaria и Fishing Tackle Shop в състав Петър Петров, Иван Балчев и Симеон Иванов. При теглене на сектори, момчетата изтеглиха сектор номер 2 или с дуги думи "късата клечка".

Секторите започват от номер 1, което е опашката на язовира и продължават до 10-ти, който е стената на язовира, като по предварителна информация рибите се държат основно там ( 8-9-10 сектор ).

Ширината на сектор №2 е 112м, като момчета се избрали стратегия да играят на 109-я метър и дълбочина 1.80м. Отбора е заложил изцяло на MG Carp Attract Plus, като за захранка са смесили 50% бързо разтворими и 50% бавно разтворими топчета, а за стръв са използвани бързо разтворими MG Carp Attract Plus.

Още от пътрвият ден риболова е започва интезивно на сектори №8, №9 и №10, като челното място заема "Аматьори Карп" на сектор 10 с 12 извадени риби, а нашите момчета приключват деня с 2 риби и 5-то място в текущото класиране, като единственото, което очакват e да видят как ще се развие състезанието през тъмната част на денонощието. Ето и резултатите след първия кантар.

През ноща, момчетата от MG Special Carp Team, успяват да уловят 10 риби с общо тегло 31.330кг, с което излизат на 3-то място в генералното класиране, след "Аматьори Карп" заемащи 1-во място с 29 риби и 78.390кг, следвани от отбора на "Мебел маркет" с 14 риби и 34.190кг.

И както е очаквано, през деня риболов на сектор 2 няма, а борбата на сектори 9 и 10 не спира и за миг. Но това по никакъв начин не обезсърчава момчетата от MG Special Carp Team, напротив започва усърдна подготовка за през ноща, където нямат място за грешка, почивка или изобщо да си помислят за сън.

И на следващата сутрин отново има какво да се отчете на кантара, като предстоят последни часове на състезанието, като битката за 3-то място е успорвана с момчетата от Carp Team Silistra на 8-ми сектор, а битката за първо място продължава между сектори 9 и 10. 

В края на състезанието, момчетата успяват да грабнат купата за Третото място, след изключително тежка битка и две безсънни нощи, през които успяват да извадят всичката риба небходима за купа.

Поздравления за несломимия дух, който показаха момчетата от MG Carp Bulgaria Team, след първоначалната картина на състезанието, за това, че за миг не се поколебахa да се борят и показаха, че независимо от, множеството фактори на едно състезание, избор на сектор, конкуренция и т.н., купа може да спечели всеки който се бори и отстоява позицията си! Поздравления за уменията и отборната игра!

 Така завърши изминалото състезание Royal Carp на яз.Калипетрово, с крано класиране:

1-во място - Carp Теам "Мебел Маркет" ( сектор 9 )

2-ро място - Аматори карп ( сектор 10 ) 

 3-то място - Mg Special Carp Bulgaria ( сектор 2 )